PROGRAM

  • HOME
  • お申し込みフォーム

Hoʻoheno i ka Hula Program
会員お申込みフォーム

お申込みは、下記のフォームにご入力ください。

お名前*必須
メールアドレス*必須
教室名(日本語)*必須
教室名(ハワイ語/英語)
教室主宰者氏名(日本語)*必須
教室主宰者氏名(ハワイ語/英語)
郵便番号*必須
連絡先住所*必須
連絡先住所フリガナ*必須
生徒数*必須
連絡先・携帯電話番号*必須
連絡先メールアドレス*必須
師事希望クムフラ名*必須
入会希望会員コース*必須

<ご入会希望の会員コースを選択して下さい>